Cookies politika

Bez hmyzu SK s.r.o.

1. Obchodná spoločnosť Bez hmyzu SK, s.r.o. so sídlom Šafáriková 85, 903 01 Senec, IČO: 47 369 825, IČ DPH: SK2023833438 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 98884/B, ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov používa na tejto webstránke známe koláčiky = súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania webu ako je napr. prispôsobenie zobrazenia webovej stránky radovanvitek.sk, bezhmyzu.sk.

2. A preto cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
   2.1  Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie zobrazenia stránky a pod.) - sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
   2.2 Cookies cielenej reklamy - spracovávané na základe vášho súhlasu.

3. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako sú Google alebo Facebook. Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača.

4. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “Súhlasím”, ktoré nájdete v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky. Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: “Prevádzkovateľ webu Bez hmyzu SK, s.r.o. so sídlom Šafáriková 85, 903 01 Senec, IČO: 47 369 825, IČ DPH: SK2023833438 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 98884/B, ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok ako aj pre analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež aj pre retargeting (cielená reklama).” Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v cookie politike pri jednotlivých marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať a to ak zmeníte nastavenia vami používaného internetového prehliadača.

5. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics; prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

6. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, viac info na google.sk.

7. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
- požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, ako aj vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie či opravu;

- žiadať vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov = právo byť zabudnutý – vaše údaje vymažeme pokiaľ vaša požiadavka nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa;

- v prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás - kontaktná osoba: Radovan vitek, e-mail: admin@arpartners.sk; alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

- viac o vašich právach a vybavovaní žiadostí z vašej strany sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov.

- Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojej webovej stránke: radovanvitek.sk, bezhmyzu.sk, nasledujúce súbory cookies: